09122333947
@telegtam

عدم خلاف شهرداری

عدم خلاف شهرداری:

عدم خلاف شهرداری به مجوزی گفته می شود که در آن عملیات اجرای یک ساختمان به پایان نرسیده است و معمولاً این گونه گواهی و مجوز به درخواست سازنده مالک یا ملک مورد نظر صادر می کنند در این مقاله به  توضیح گواهی عدم خلاف شهرداری می پردازیم:

عوارض شهرداری که به ساختمان تعلق می گیرد پس از گذشت مدت زمان تعیین شده، کمیسیون موظف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند، در عرض مدت زمان 1 ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد را اتخاذ کند.

در این هنگام پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می کند که فقط به مدت 10 روز مهلت دارد توضیحاتی که به صورت کتبی ثبت شده است را ارسال کند. باید دقت داشته باشید هر زمانی که ساختمان یا بنایی برخلاف اصول شهرسازی، اصول فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخت بنا شود به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر مطرح می شود.

فرآیند عدم خلاف پروانه ساختمان به شرح زیر می باشد:

1- مدارک ذیل توسط مالک تهیه می شود:

 • تکمیل فرم درخواست عدم خلاف
 • ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی
 • ارائه سند مالکیت رسمی
 • ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 • ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 • تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس واحد شهرسازی

2- بازدید کارشناس واحد شهرسازی شهرداری از محل

3- اگر مجاز به اخذ پایان کار پروانه ساختمان باشد

ممکن است مالک در مهلت مقرر تمدید مراجعه نماید و یا دارای گواهی عدم خلاف ساختمان تا مرحله بهره برداری کامل باشد) صدور عدم خلاف پروانه ساختمان صورت می گیرد.

اگر مجاز به اخذ پایان کار پروانه ساختمان نباشد ، تخلف وجود دارد و اگر تخلف ساختمانی گزارش شود و توسط مأمورین شهرداری گزارش تأیید گردد و اگر جنبه قضایی هم داشته باشد قابل تعقیب می باشد و از عملیات ساختمانی توسط واحد اجراییات شهرداری جلوگیری به عمل می آید .

4- صدور عدم خلاف ساختمان:

 • تکمیل قسمت عدم خلاف و درج توضیحات لازم در گواهی عدم خلاف
 • اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداری
 • ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

 

مدارک مورد نیاز جهت مراحل گرفتن عدم خلاف شهرداری:

1- ارائه گزارش مرحله ای مهندس ناظر

2- ارائه تأییدیه استفاده از بتن استاندارد برای مرحله فونداسیون و سقف ها

3- در مرحله سفت کاری به همراه گزارش ناظر، نتایج آزمایشگاه ارائه شود.

4- پرداخت عوارض نوسازی

مراحل گرفتن عدم خلافی ساختمان که توسط مالک انجام می گیرد:

1- دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه

2- بازدید از ملک و تهیه و ترسیم کروکی و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

3- ارسال پرونده به طرح تفصیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری

4- ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض

5- محاسبه عوارض صدور گواهی و ارسال پرونده به واحد نوسازی

6- صدور فیش های مربوطه و پرداخت آن توسط مالک

7- تهیه پیش نویس گواهی و تأیید و صدور آن

 • همه
 • پایان کار
 • پروانه ساختمان
 • جواز ساختمان
 • مشاور حقوقی پروژه ها

مشاور حقوقی پروژه ها

درخواست مشاور حقوقی مشاور حقوقی نام پروژهنام مشاور حقوقیمشاور اولمشاور دوممشاور سومشماره تماسمحل پروژه مشاور حقوقی پروژه‌ها مدیریت بخش حقوقی مهندسی: جناب آقای مهندس مهدی امیدی ثابت دارای ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه تنظیم قراردادهای حقوق مهندسی شامل: قراردادهای [...]

پایان کار

پایان کار : پایان کار ساختمان گواهی است که بعد از اتمام کار ساختمان، شهرداری برای مالک ساختمان صادر می کند. در این مقاله شما را با تعریف و مراحل صدور پایان کار بیشتر آشنا می کنیم، پس با ما [...]

پروانه ساختمان

پروانه ساختمان: پروانه ساختمان مجوزی است که توسط شهرداری ها صادر می شود و قبل از شروع کار باید نسبت به گرفتن آن اقدام کرد. در این مطلب شما را با پروانه ساختمان بیشتر آشنا می کنیم. چرا باید پروانه [...]

جواز ساختمان

جواز ساختمان: جواز ساختمان سندی است که باید قبل از شروع کار توسط شهرداری صادر شود. گرفتن این مجوز به افراد اجازه می دهد تا نسبت به پروژه هایی از قبیل بازسازی، نوسازی و ساخت و ساز براساس قوانین شهرداری اقدام [...]