09122333947
@telegtam

آشنایی با مسائل حقوقی مهندسین

مسائل و قوانین حقوقی نظام مهندسین در حقیقت بیان کننده انتظارات نظام کشور به نمایندگی از اشخاص جامعه از تک تک افرادی است که به نحوی در این موضوع دخالت دارند. این قانون علاوه بر شکل گیری یکپارچه و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته مهندسی و ساختمان با مهارت فنی، تدوین، آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان می باشد. مسائل حقوقی مهندسین علیرغم اهمیت و تأثیر قابل توجهی که تدوین مقررات ساختمانی می تواند در ارتقاء کیفیت ساختمانها داشته باشد، بدون توسعه نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیز بدون یک سیستم کارآمد ملی برای اعمال این مسائل و قوانین میسر نخواهد بود.

مبنای مسئولیت  مسائل مدنی و حقوقی مهندسین، ماهیت قراردادی دارد و به طور اتفاقی دعاوی ناشی از آن مشمول مقررات مربوط به مسئولیت قراردادی است. این ویژگی در مسئولیت مدنی باعث می شود که اثبات خطا و تقصیر قراردادی برای زیان دیده آسان شود اما در برخی موارد به موجب مسئولیت قراردادی تمامی زیان های دیده جبران نشده، در این صورت به منظور جبران خسارت باید به مسئولیت خارج از قرارداد متوسل شد.

تعهدات و تخلفات مهندسین و مسئولیت مدنی ناشی از آن به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود:

الف فعل یا ترک فعل عمدی:

این موارد عبارت اند از:

1- عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی که مربوط به آن باشد یا هر اقدامی که مخالف با مقررات مذکور یا سایر مقررات در کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج را شامل می شود.

2- سهل انگاری و عدم توجه در انجام امور به طوری که موجب تضییع حقوق صاحب کار شود، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار را شامل می شود.

3- عدم توجه در انجام امور به نحوی که موجب تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، مجازات از درجه یک تا درجه پنج را شامل است.

4- خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط به مقررات و ضوابط ساختمانی ، مجازات از درجه یک تا درجه سه را شامل می شود.

5- صدور گواهیهای خلاف واقع مجازات از درجه یک تا درجه پنج را در بر می گیرد.

6- تأخیر در تنظیم گزارش هایی که به موجب آن ضوابط و مقررات قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است مجازات از درجه یک تا درجه پنج را شامل می شود.

 

ب- فعل یا ترک فعل غیر عمدی:

کارهای غیر عمدی مهندسین که باعث بوجود آمدن مسئولیت مدنی می شود. این کارها ممکن است ناشی از مواردی باشد که بصورت غیر عمد از کارها و تکالیف مثبت و منفی مهندسین بوجود آمده باشد.

در این موارد بدلیل عدم پیش بینی درست خسارت به کارفرما وارد شده و در نهایت مسئولیت مدنی مهندسین محقق می شود.

مسئولیت مدنی و مسائل حقوقی مهندسین، یکی از موضوعات مهم در عرصه صنعت و پیمانکاری ساختمان محسوب می شود.

دیدگاه ها (0)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *